Page 9

EpaperCityMagazine-5

“We willen iedereen uitdagen om met ons mee te doen” Citymagazine Maastricht | 9 sprekend. “Voor de drie instellingen hebben we een budget van 15 miljoen. Dat geld geven we nu voor een deel uit aan gebouwen. Met name de huisvesting aan het Bosquetplein (NHM) en Sint Maartenspoort (Kumulus) voldoet niet meer aan onze wensen en de eisen van deze tijd. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een deel van de muzieklessen te verplaatsen naar Centre Céramique. De jongste cursisten en de bespelers van akoestische instrumenten zouden daar dan les krijgen. Versterkte muziek en oudere deelnemers zouden worden ondergebracht in de Muziekgieterij. De Herbenusstraat blijft de locatie voor alles cursussen dans, theater en beeldend.” Bij Kumulus komt de focus ook meer te liggen op jongeren tot 21 jaar. Daarnaast gaat Kumulus vooral een faciliterende rol vervullen. Dat betekent bijvoorbeeld ruimte beschikbaar stellen voor muzikanten die samen willen spelen. Volwassen cursisten kunnen voortaan één op één afspraken maken met docenten. “Speerpunt van Kumulus zijn de talentscholen, waar we jonge artistieke talenten koesteren en ontwikkelen”, zegt Niekamp. “Daarnaast willen we het aanbod voor de stad zo breed mogelijk houden. Maar we moeten realistisch zijn. Dat betekent dat een cursus pas start als er voldoende aanmeldingen zijn. Misschien is dat niet in september, maar later in het jaar. Intussen willen we iedereen uitdagen om met ons mee te doen. Nieuwe ideeën voor actieve cultuurbeoefening horen we graag.” Overigens blijft alles het komend cursusseizoen nog bij het oude, verzekert Niekamp. De concrete plannen worden in het najaar gepresenteerd en moeten over twee jaar ingaan. Tegen die tijd is er een nieuwe dynamiek voelbaar in de stad, hoopt de directeur. “Na de teleurstelling dat Maastricht geen culturele hoofdstad werd, zaten we even in een dip. Maar nu ontstaat er een nieuwe culturele lente. Een mooi voorbeeld daarvan is de onlangs gehouden Museumnacht, die diverse partijen bijeenbracht en een groot publiek trok. Met dat soort evenementen laten we zien dat Maastricht een echte hoofdstad is, ook op cultureel gebied.”


EpaperCityMagazine-5
To see the actual publication please follow the link above