28_Dominicanen_klassezaken

dominicanenspecial

MAGAZINE VOOR LIEFHEBBERS VAN KLASSIEKE MUZIEK ONTVANG GRATIS! 3 33 MAGAZINES MMAAGGAAZZIINNEESS ZONDER VOORWAARDEN TOEZENDING TTOOEEZZEENNDDIINNGG STOPT SSTTOOPPTT AUTOMATISCH AAUUTTOOMMAATTIISSCCHH OF KIES EEN CLUBLIDMAATSCHAP VOOR 2 JAAR (12 MAGAZINES) VOOR SLECHTS € 29,90 ONTVANG 3 MAGAZINES GRATIS U kunt zich nu inschrijven om tijdelijk 3 magazines, boordevol informatie over klassieke muziek, gratis thuis gestuurd te krijgen. Toezending stopt automatisch. OF KIES DIRECT EEN CLUBLIDMAATSCHAP U kunt natuurlijk ook gelijk kiezen om een clublidmaatschap te nemen voor slechts € 29,90. U bent dan voor 2 jaar vriend van de Klassieke Zaken Club en krijgt 12 keer het magazine thuisgestuurd. Dit gaat uiteraard pas in nadat u eerst de 3 magazines gratis van ons ontvangen heeft. WAT KUNT U NOG MEER VAN ONS VERWACHTEN * Een Clubledenpas die u recht geeft op korting op speciaal geselecteerde cd’s uit het magazine. * De box aanbieding standaard met € 5,- korting. * Via de speciale clubledenbrief, die u bij elk magazine ontvangt, korting op concerten, aanbiedingen en meer. 3 GRATIS MAGAZINES! ZONDER VOORWAARDEN VOOR MEER INFO EN DIRECT INSCHRIJVEN: WWW.KLASSIEKEZAKEN.NL/INSCHRIJVEN


dominicanenspecial
To see the actual publication please follow the link above