36-37_Dominicanen_vrienden

dominicanenspecial

Door: Stephan van Appeven Foto: Peter van Hooren De onvoorwaardelijke steun van de Vrienden van Dominicanen Ongeveer gelijktijdig met de heropening van de boekhandel in 2014, verrees ook de Vrienden van Dominicanen. Een vereniging waar iedereen die geld leende aan de boekhandel (om te investeren in een ruimer assortiment) direct en uiteraard kosteloos bij was aangesloten. Bijna drie jaar later zijn ‘de Vrienden van…’ een begrip in Dominicanen. Aan het roer van de vereniging drie man: Marjolein Drenth als voorzitter, Edgar Janssen als penningmeester en Nol Beckers vervult de rol van secretaris. Zij geven de vereniging een gezicht. Net zoals de leden ervan Dominicanen in 2014 weer een gezicht gaven. Want de winkel was leeg, toen eigenaar Ton Harmes met een groep investeerders in 2014 de boekhandel opkocht. Door een opgezette crowdfundingsactie werd binnen enkele dagen genoeg geld opgehaald om een rijkelijk gevuld en divers assortiment aan te schaffen. En dat allemaal dankzij de leden van de Vrienden van Dominicanen, die een lening voor vijf jaar aangingen met de boekhandel. Nol Beckers weet wel waarom er zo massaal geld opgehaald werd: “Deze mensen voelen zich verbonden met de zaak. Een stukje emotie komt daarbij kijken. Het had misschien ook wel wat te maken met de tijdsgeest. Mensen raakten zekerheden kwijt en wilden met de fi nanciële hulp onderstrepen hoe belangrijk zij het behoud van zoiets vinden. Een boekhandel is toch iets anders dan een zoveelste Albert Heijn-fi liaal. Het is een begrip in de stad, namelijk een boekhandel in een kerk en dat is van ons.” Of Dominicanen zonder de hulp van haar trouwe bezoekers zo goed had gedraaid als nu, is moeilijk te zeggen. “Het was in ieder geval veel moeilijker geweest om zo op te starten zoals het nu gegaan is. Kans van slagen was dan veel kleiner want je had met een beperkter assortiment moeten starten”, blikt Beckers terug. “Een universiteitsstad als Maastricht moet toch zeker een fatsoenlijke boekhandel hebben?” JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen Voordelen De Vrienden van Dominicanen worden enorm gewaardeerd voor hun hulp destijds. Daarom genieten zij van leuke voordelen en aanbiedingen in Dominicanen. Beckers: “De leden hebben laten zien bovenmatig geïnteresseerd te zijn in Dominicanen met hun fi nanciële en morele steun. Die mensen hebben nu een voorkeurspositie ten opzichte van de reguliere klanten.” Boekenprijzen zijn landelijk vastgelegd, dus daar valt weinig korting in te vergeven. Wel is er bijvoorbeeld reductie op entreekaarten bij de culturele evenementen en er is een nieuwsbrief. De vereniging bestaat momenteel overigens niet uitsluitend uit mensen die geld leenden twee jaar geleden. Want het is ook mogelijk om tegen betaling van contributie lid te worden van ‘de Vrienden’ en dan wordt van dezelfde voordelen genoten. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de boekhandel inschrijven voor een bedrag van 50 euro per jaar. “Mensen wilden deze boekhandel niet verloren laten gaan.” Cultuurtempel Persoonlijk ziet Nol Beckers Dominicanen tegenwoordig als een cultuurtempel. “Hier zijn informatiedragers leidend, maar er hangt nog veel meer om heen.” Beckers doelt dan onder meer op de evenementen die georganiseerd worden in de boekhandel. “Maar het belangrijkste is dat in Dominicanen een sfeer hangt van een warm bad. Het is een podium in de stad waar je op een onafhankelijke manier gevoel voor cultuur en maatschappelijke onderwerpen kunt brengen en dat in een heel bijzondere setting.” En die bijzondere combinatie van boeken in een kerk is volgens Beckers ook noodzakelijk om te overleven voor Dominicanen. Want op de centrale locatie waar de boekhandel zich bevindt, heb je wat extra’s nodig om publiek te trekken. “Een normale boekhandel kan zich niet handhaven op een A-locatie in een stad. De marge in de branche is daar te klein voor. Al die boekhandels hebben een aparte uitstraling nodig en dat kan van Dominicanen natuurlijk wel gezegd worden.”


dominicanenspecial
To see the actual publication please follow the link above