41_Dominicanen_Govert

dominicanenspecial

Laaggeletterd in de boekenkerk JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen door Govert Derix Toen ik ooit op de universiteit niet-vertaalde Renaissanceteksten moest bestuderen, deed ik eerst een stoomcursus Latijn. Maar dat zakte snel weer weg. Een tijdje terug liep ik met een ex-Jezuïet door de Dom van Aken. Hij las me voor wat er op de muren staat geschreven. We stonden onder het prachtige bladgoud en hij vertaalde hoe de teksten deze plek vergelijken met het hemelse Jeruzalem. Een wereld ging open. Ik moest daaraan denken toen ik onlangs betrokken raakte bij de Coalitie tegen Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland. Dat is een groep organisaties ter bestrijding van laaggeletterdheid. Nederland telt 2,3 miljoen mensen die in meer of mindere mate moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Onlangs verbond boekhandel Dominicanen zich met de coalitie. Toen ik in dat besef de boekenkerk binnenliep, kwam die herinnering uit Aken terug. Dominicanen staat vol teksten. Stel dat ik niet alleen laaggeletterd was in Latijn, maar helemaal niet of nauwelijks kon lezen. Zou het inderdaad niet een schone taak van een boekhandel zijn daar iets aan te doen? Organisaties zoals welzijnskoepel Trajekt, ROC Leeuwenborgh, Bibliotheek Centre Céramique, Cubiss, de Heuvellandbibliotheken en de Stichting Lezen & Schrijven zijn aangesloten bij de coalitie die wat mij betreft door het leven mag gaan als de Coalitie voor Goedgeletterdheid. We verklappen nog niet hoe de samenwerking met Dominicanen vorm en inhoud gaat krijgen. Maar ‘avant la lettre’ lijkt het erop dat hiermee geschiedenis geschreven gaat worden. Tot dusver werden activiteiten tegen laaggeletterdheid niet vanzelfsprekend met een boekhandel geassocieerd. Maar stel je voor dat Dominicanen uit de kast komt als een plek die er óók wil zijn voor mensen die moeite hebben met lezen. Een boekhandel zonder drempels voor mindergeletterden. Een ‘third place’ die mensen helpt hun weg te vinden in het land der lezenden. En, minstens zo belangrijk, een omgeving die geoefende lezers inspireert om mindergeletterden in te wijden in de wondere werelden van het boek. Krijgt het label rijksmonument straks gezelschap van het vignet ‘Taalpunt’? Het zou een monumentaal statement zijn. Maar er is nog iets. Laaggeletterdheid heeft ook fascinerende kanten. De dichter Rilke heeft het ergens over mensen die door taal vervreemden van de directe ervaring van de wereld. Ik besef: in een pleidooi voor goedgeletterdheid klinkt dit als vloeken in de kerk. In het veelzijdige verhaal van boeken en teksten verdienen echter álle aspecten aandacht. Zonder mijn laaggeletterdheid zou ik nooit die bijzondere ervaring in de Dom van Aken hebben gehad. Govert Derix is filosoof, schrijver en adviseur


dominicanenspecial
To see the actual publication please follow the link above