17_Dominicanen_Voorwoord

dominicanenspecial

In 1983 werd ik bij boekhandel Broese Kemink in Utrecht als hulp- en oproepkracht in een wit jasje gestoken en mocht ik in de winkel aan het einde van een wervend verhaal over Broese Kemink roomijsjes in een hoorntje weggeven aan eerstejaars studenten. Het werd de start van een loopbaan in de boekhandel die ik, als student rechten, nooit bedacht had en die er toe geleid heeft dat ik nu dit voorwoord mag schrijven. Kijk je terug dan is er ongelofelijk veel veranderd en lijkt het tempo van de veranderingen alleen maar toe te nemen. Van het typen van bestellingen in 5-voud naar de eerste computers ( zonder beeldscherm en met LP-grote flexibele Floppy Discs) naar boeken en muziek op de E-Reader, op je telefoon, etc. Het boekenvak is bij uitstek een vak waarbij de passie voor het boek (inhoud én vorm) een grote rol speelt. Al deze veranderingen worden misschien niet door iedereen gedeeld en soms zeer gewantrouwd. Door de betrokkenen zelf worden ze met de passie die het boekenvak eigen is gedragen en uitgevoerd of het nu schrijvers, uitgevers, vormgevers, drukkers, programmeurs, boekhandelaren of lezers zijn. Het mooiste moment waarop we van de passie en betrokkenheid van boekenliefhebbers in Maastricht hebben kunnen genieten, is voor mij de spannende periode in de weken van de doorstart na het faillissement van Polare maart 2014 geweest. Het inzetten van de Crowdfunding is een van de hoogtepunten uit deze periode. We hadden zoiets nog nooit gedaan, we wilden 50.000 euro ophalen en we hadden daar 3 maanden voor. U kunt zich voorstellen dat het om 21.00 uur open zetten van de site bij Crowd About Now al spannend was, laat staan dat we zagen dat er om 24.00 uur al 4000 euro was gestort. We wisten niet wat ons overkwam en al helemaal niet toen er op zondagavond van datzelfde weekend al 50.000 euro op stond. Zo veel betrokkenheid, zo veel steun, zo veel warmte, wie had dat durven hopen. Na 7 dagen was het klaar de teller stond op 100.000, het maximum dat we mochten ophalen. Die steun betrof niet alleen het boek, ook de gepassioneerde inbreng van Coffeelovers was voor velen een belangrijk argument om mee te doen aan de Crowdfunding. Dat we u nu het jubileumnummer van alweer 10 jaar een boekhandel in de Dominicanenkerk kunnen presenteren, vervult mij dan ook met trots. Temeer omdat een belangrijk deel van het team waarmee we destijds zijn begonnen er nog steeds met passie werkt en nieuwe collega’s ook weer diezelfde passie voor boek, muziek en klant meebrengen of er snel mee besmet worden. Uit de grond van mijn hart wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u mij, het team van Dominicanen en Coffeelovers altijd gegeven hebt. Ik wens u veel leesplezier en zie u graag terug in onze prachtige boekhandel….. Ton Harmes Directeur Boekhandel Dominicanen JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen Voorwoord 10 jaar jubileum Boekhandel Dominicanen is een speciale uitgave van Boekhandel Dominicanen in samenwerking met City Magazine Maastricht & Regio Oplage: 10.000 Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, en daarnaast ook verkrijgbaar bij Boekhandel Dominicanen, Coffeelovers Dominicanen en VVV Maastricht. Aan deze jubileum uitgave werkten mee: Ton Harmes, Albert Berghof, Govert Derix, Nol Beckers, Desirée Verbeet, Peter Smeets, Guido Mevis, Paul Essers, Evelijn de Jong, Jolein Verschuren, Lars Flinkerbusch, Michiel Roosjen en Peter Kusters. Tekstcorrector: Magda van Hooren Fotografie: Ralph Sluysmans, Peter van Hooren, Vincent van den Bergh, Bert Geelen Cartoon: Paul Kusters Coverfoto: Bert Geelen Internet en Social Media: Jolein Verschuren, Eelco Heuberger Vormgeving en Druk: Tonnaer meer dan drukkers www.meerdandrukkers.nl Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Evenmin is zij verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal, zonder kennisgeving vooraf, niet of in gewijzigde vorm te publiceren. www.boekhandeldominicanen.nl www.citymagazinemaastricht.nl www.coffeelovers.nl colofon


dominicanenspecial
To see the actual publication please follow the link above